Bästa appen – inbyggd eller plattformsoberoende?

Bästa appen – inbyggd eller plattformsoberoende?

När använde du senast en app i mobilen? Kanske för bara ett par minuter sedan? Och du vet att du inte är ensam utan bara en av miljoner användare över hela världen. Efterfrågan på mobila applikationer ökar ständigt.

Det betyder att de flesta företag, oavsett storlek och bransch, inte har råd att missa ”tåget” utan måste kunna dra fördel av all den tid som människor faktiskt lägger ned på sina mobila enheter.

Lösningen är mobil applikationsutveckling optimerad för rätt plattform.

Valet mellan en inbyggd (nativ) eller plattformsoberoende app styrs i sin tur av ett antal olika faktorer: tydlig planering, strategiskt utnyttjande av teknologiska fördelar, användargränssnitt (UI), användarupplevelse (UX), önskade funktioner och – inte minst viktigt – företagets affärsmål.

Vilka är då fördelarna och/eller nackdelarna med den ena eller andra plattformen?

INBYGGDA APPAR

Apparna byggs med plattformsspecifika programmeringsspråk enligt följande:
Android – Java
Windows – C#, VB.NET eller C/C++
iOS – Objective-C eller Swift
Apparna byggs helt från grunden och fungerar bara på den plattform de är avsedda för.

FÖRDELAR
  • Användargränssnitt: Inbyggda appar integrerar sömlöst med de plattformar som de är byggda för. Användarna känner igen gränssnittet och kan redan navigera i det. Det bidrar till en övervägande positiv upplevelse och gör att besökarna återkommer.
  • Användarupplevelse och prestanda: Det optimala valet för interaktiva appar som behöver hantera tunga mediafunktioner som bilder, videor och animationer. Användningen av inbyggd kod för komplexa applikationer minimerar riskerna med frysta eller kraschade appar – de är ju byggda för att fungera med en specifik plattform.
  • Offlineläge: Eftersom inbyggda applikationer installeras direkt på den mobila enheten blir innehållet också tillgängligt offline – bästa valet t ex vid utveckling av mobila spel.
NACKDELAR
  • Utvecklingskostnaden: Personalintensiv – fler utvecklare behöver arbeta med respektive plattform och utvecklingsprocessen är mer omfattande vilket naturligtvis påverkar kostnaderna.
  • Tidskrävande: Inbyggda appar använder inte samma kod för olika plattformar. Det innebär att utvecklarna måste lägga tid på att konvertera eller t o m skriva ny kod..
PLATTFORMSOBEROENDE APPAR

Utveckling av applikationer för olika plattformar där samma språk, t ex Java eller HTML, kan användas för olika enheter eller plattformar som iOS, Android och t o m Windows enligt WORA – “Write Once, Run Anywhere”.

FÖRDELAR
  • Samma UI och UX: Hur appen ser ut och upplevs är otroligt viktigt. Det kan dock vara en utmaning att behålla samma UI och UX när flera team är involverade i utvecklingen. Men en plattformsoberoende app med ett enda språk har alltid samma UX och UI.
  • Sparar tid: Plattformsoberoende appar byggs med användning av ett enda programspråk för multipla plattformar. Kunden behöver inte ta ställning till utdragna projekttider på grund av omskrivning av kod och anpassning av plattformarna.
  • Kostnadseffektiv: Utveckling enligt WORA sparar pengar åt kunden genom att arbetet inte är lika personalintensivt.
NACKDELAR
  • Svarstider: Plattformsoberoende appar integrerar inte lika smidigt med sina plattformar som inbyggda appar gör. De kan frysa eller lagga eftersom icke-nativ kod inte alltid kommunicerar sömlöst med enhetens hårdvara och/eller mjukvara.
  • Inte lika flexibla: Apparna blir mindre flexibla när det krävs ett bredare stöd, dvs en förväntan om att alla funktioner ska fungera lika bra på alla enheter vilket inte alltid är möjligt.

Varje plattform har sina egna för- och nackdelar i fråga om stabilitet, flexibilitet, utvecklingskostnader, tid, prestanda och användarupplevelser.

Båda alternativen kan visa sig fungera lika bra – eller dåligt! – beroende på vilka krav och målsättningar ditt företag har.

Vi rekommenderar våra kunder att noggrant analysera behoven och sedan välja det alternativ som bäst stämmer överens med målgruppen – och förväntningarna!