Rescue

Storbritanniens näst största sök- och räddningsorganisation som regleras av operativa tjänstemän och förvaltare valda från medlemsteam.

Technology: Laravel

Om Projektet

Lowland Rescue kontaktade Nethues för att bygga ett anpassat funktionssystem för att hjälpa sina medicinska team. De önskade anställa Laravel-utvecklare som kan konstruera och integrera en rad hanteringsmoduler i sin befintliga plattform för sina nationella sök- och räddningsteam.

De nya modulerna skulle hjälpa räddningsteammedlemmar att rapportera varje incident i detalj, inklusive incidentinformation (plats och räddningsteam), olycksinformation, behandlingar som krävs, utrustning som används, patientobservationer (puls, temperatur, glukosnivåer etc.) och hur patienten togs om hand.

Mål

  • Utforma en PRF-komponent (Patient Report Form) med nödvändiga fält som team, platsen för incidenten, datum/tid på platsen och kausalitetsinformation.
  • Utveckla och integrera en rapporterings- och mätvärdeskomponent som kan producera dataintensiva filer i XLS/CSV- eller PDF-format.
  • Utveckla en komponent för registrering av klinisk styrning, så att varje post är relaterad till användaren i användardatabasen.

Vad vi gjorde

  • Modulintegration och Testing
  • Prestanda Optimering
  • Systemarkitektur och Design
  • Utveckling av Anpassade Moduler
Rescue